Usage statistics for www.serguej.com

Period för summering: Juni 2017
Skapad 01-jul-2017 00:01 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Juni 2017
Totalt antal träffar 10349
Totalt antal filer 1037
Summa Sidor 7871
Summa Besökare 2817
Total kB Files 8228
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 754
Totalt antal unika URLer 10
Totalt antal unika hänvisningar 51
Totalt antal unika klienttyper 171
. Medel Max
Träffar per timme 14 716
Träffar per dag 344 1488
Filer per dag 34 53
Sidor per dag 262 1398
Sites per Day 25 105
Besök per dag 93 215
kB Files per Day 274 795
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 10,02% 1037
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 89,97% 9311

Daglig användning för Juni 2017

Daglig statistik för Juni 2017
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 119 1,15% 37 3,57% 87 1,11% 60 2,13% 38 5,04% 90 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 356 3,44% 41 3,95% 308 3,91% 107 3,80% 79 10,48% 243 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
3 1473 14,23% 24 2,31% 1398 17,76% 121 4,30% 79 10,48% 671 8,16% 0 0,00% 0 0,00%
4 1488 14,38% 35 3,38% 1315 16,71% 215 7,63% 99 13,13% 771 9,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 509 4,92% 43 4,15% 359 4,56% 186 6,60% 105 13,93% 371 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
6 185 1,79% 16 1,54% 130 1,65% 77 2,73% 53 7,03% 92 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 228 2,20% 50 4,82% 162 2,06% 95 3,37% 51 6,76% 270 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
8 217 2,10% 21 2,03% 155 1,97% 93 3,30% 46 6,10% 109 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 187 1,81% 37 3,57% 133 1,69% 77 2,73% 45 5,97% 105 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 227 2,19% 52 5,01% 167 2,12% 108 3,83% 51 6,76% 612 7,43% 0 0,00% 0 0,00%
11 291 2,81% 45 4,34% 201 2,55% 101 3,59% 73 9,68% 178 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
12 182 1,76% 45 4,34% 126 1,60% 76 2,70% 36 4,77% 125 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
13 168 1,62% 24 2,31% 106 1,35% 62 2,20% 40 5,31% 212 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 270 2,61% 44 4,24% 205 2,60% 114 4,05% 72 9,55% 246 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
15 436 4,21% 32 3,09% 310 3,94% 145 5,15% 83 11,01% 228 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 374 3,61% 42 4,05% 254 3,23% 116 4,12% 94 12,47% 193 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
17 150 1,45% 42 4,05% 107 1,36% 61 2,17% 43 5,70% 113 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
18 151 1,46% 25 2,41% 110 1,40% 73 2,59% 32 4,24% 158 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
19 358 3,46% 27 2,60% 260 3,30% 105 3,73% 55 7,29% 186 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 433 4,18% 47 4,53% 300 3,81% 113 4,01% 69 9,15% 465 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 293 2,83% 25 2,41% 103 1,31% 69 2,45% 81 10,74% 169 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 308 2,98% 18 1,74% 167 2,12% 100 3,55% 75 9,95% 160 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 137 1,32% 51 4,92% 99 1,26% 65 2,31% 53 7,03% 129 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
24 135 1,30% 34 3,28% 88 1,12% 69 2,45% 48 6,37% 170 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 211 2,04% 31 2,99% 138 1,75% 98 3,48% 70 9,28% 422 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 157 1,52% 12 1,16% 73 0,93% 53 1,88% 51 6,76% 177 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 125 1,21% 53 5,11% 90 1,14% 44 1,56% 36 4,77% 141 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
28 163 1,58% 38 3,66% 127 1,61% 74 2,63% 55 7,29% 795 9,66% 0 0,00% 0 0,00%
29 410 3,96% 18 1,74% 262 3,33% 62 2,20% 58 7,69% 207 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
30 608 5,87% 28 2,70% 531 6,75% 83 2,95% 73 9,68% 418 5,08% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Juni 2017

Statistik timme för timme för Juni 2017
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 7 226 2,18% 1 41 3,95% 5 150 1,91% 8 254 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13 417 4,03% 1 52 5,01% 9 285 3,62% 14 417 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 246 2,38% 1 59 5,69% 6 182 2,31% 10 295 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 16 504 4,87% 1 54 5,21% 11 350 4,45% 13 382 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 250 2,42% 0 23 2,22% 6 184 2,34% 19 560 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 341 3,30% 1 32 3,09% 8 249 3,16% 6 176 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 325 3,14% 1 36 3,47% 7 238 3,02% 9 272 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 265 2,56% 0 29 2,80% 6 191 2,43% 5 136 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 501 4,84% 2 60 5,79% 12 384 4,88% 14 411 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 43 1297 12,53% 1 44 4,24% 40 1229 15,61% 23 694 8,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 23 702 6,78% 2 65 6,27% 20 626 7,95% 14 411 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 30 904 8,74% 1 56 5,40% 25 754 9,58% 18 544 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 418 4,04% 1 55 5,30% 11 331 4,21% 12 355 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 318 3,07% 1 39 3,76% 7 224 2,85% 6 188 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 250 2,42% 0 28 2,70% 6 181 2,30% 4 124 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 14 424 4,10% 1 43 4,15% 9 293 3,72% 11 325 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 17 517 5,00% 1 57 5,50% 10 319 4,05% 24 732 8,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 559 5,40% 1 34 3,28% 11 353 4,48% 13 395 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10 324 3,13% 1 43 4,15% 7 226 2,87% 10 301 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11 343 3,31% 1 35 3,38% 7 238 3,02% 10 293 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 303 2,93% 0 27 2,60% 7 220 2,80% 9 278 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11 357 3,45% 1 40 3,86% 8 240 3,05% 10 289 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10 317 3,06% 1 42 4,05% 8 242 3,07% 6 168 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 241 2,33% 1 43 4,15% 6 182 2,31% 8 225 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 6 utav totalt 10 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 871 8,42% 640 7,78% 0 0,00% 0 0,00% /
2 48 0,46% 149 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/
3 25 0,24% 1399 17,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201705.html
4 21 0,20% 518 6,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201703.html
5 20 0,19% 594 7,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201706.html
6 18 0,17% 552 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201704.html

Vanligaste 6 utav totalt 10 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 25 0,24% 1399 17,00% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201705.html
2 871 8,42% 640 7,78% 0 0,00% 0 0,00% /
3 20 0,19% 594 7,22% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201706.html
4 18 0,17% 552 6,71% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201704.html
5 21 0,20% 518 6,30% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201703.html
6 48 0,46% 149 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/

Vanligaste 6 utav totalt 6 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 871 8,42% 2599 98,00% /
2 48 0,46% 24 0,90% /webstats/
3 25 0,24% 14 0,53% /webstats/usage_201705.html
4 21 0,20% 6 0,23% /webstats/usage_201703.html
5 20 0,19% 5 0,19% /webstats/usage_201706.html
6 18 0,17% 4 0,15% /webstats/usage_201704.html

Vanligaste 6 utav totalt 6 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 871 8,42% 2694 97,57% /
2 48 0,46% 29 1,05% /webstats/
3 25 0,24% 14 0,51% /webstats/usage_201705.html
4 21 0,20% 10 0,36% /webstats/usage_201703.html
5 20 0,19% 9 0,33% /webstats/usage_201706.html
6 18 0,17% 5 0,18% /webstats/usage_201704.html

Vanligaste 30 utav totalt 754 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 951 9,19% 10 0,96% 477 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,92% 93.158.152.49
2 850 8,21% 26 2,51% 537 6,52% 0 0,00% 0 0,00% 226 8,02% 216.244.66.249
3 832 8,04% 42 4,05% 2224 27,03% 0 0,00% 0 0,00% 241 8,56% 216.244.66.202
4 364 3,52% 2 0,19% 182 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,53% 93.158.152.34
5 301 2,91% 0 0,00% 132 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 144.76.8.66
6 301 2,91% 0 0,00% 131 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 5.189.150.231
7 301 2,91% 0 0,00% 131 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 88.198.55.175
8 300 2,90% 0 0,00% 132 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 87.98.217.57
9 298 2,88% 0 0,00% 131 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.210.103.31
10 298 2,88% 0 0,00% 130 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 80.241.214.123
11 293 2,83% 0 0,00% 128 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 51.255.172.229
12 182 1,76% 6 0,58% 94 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,31% 95.108.213.35
13 175 1,69% 6 0,58% 88 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 79 2,80% 66.249.64.140
14 165 1,59% 5 0,48% 83 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 76 2,70% 66.249.64.142
15 165 1,59% 8 0,77% 84 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 84 2,98% 66.249.64.144
16 160 1,55% 0 0,00% 70 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.210.101.104
17 156 1,51% 3 0,29% 82 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,21% 178.154.200.59
18 144 1,39% 0 0,00% 63 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 64 2,27% 216.244.66.238
19 101 0,98% 2 0,19% 50 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,57% 66.249.64.208
20 94 0,91% 2 0,19% 42 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 66 2,34% 68.180.230.31
21 91 0,88% 1 0,10% 45 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,64% 66.249.64.204
22 81 0,78% 1 0,10% 40 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,53% 66.249.64.206
23 74 0,72% 7 0,68% 38 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 59 2,09% 66.249.64.192
24 65 0,63% 4 0,39% 32 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,70% 66.249.64.195
25 58 0,56% 5 0,48% 36 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,49% 66.249.64.14
26 58 0,56% 4 0,39% 29 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,60% 66.249.64.199
27 57 0,55% 0 0,00% 29 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,71% 141.8.132.13
28 56 0,54% 5 0,48% 34 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,42% 66.249.64.13
29 55 0,53% 48 4,63% 109 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% 208.43.225.85
30 54 0,52% 1 0,10% 27 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,78% 37.9.113.24

Vanligaste 10 utav totalt 754 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 832 8,04% 42 4,05% 2224 27,03% 0 0,00% 0 0,00% 241 8,56% 216.244.66.202
2 850 8,21% 26 2,51% 537 6,52% 0 0,00% 0 0,00% 226 8,02% 216.244.66.249
3 951 9,19% 10 0,96% 477 5,79% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,92% 93.158.152.49
4 7 0,07% 6 0,58% 397 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 38.100.21.64
5 364 3,52% 2 0,19% 182 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,53% 93.158.152.34
6 301 2,91% 0 0,00% 132 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 144.76.8.66
7 300 2,90% 0 0,00% 132 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 87.98.217.57
8 301 2,91% 0 0,00% 131 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 88.198.55.175
9 301 2,91% 0 0,00% 131 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 5.189.150.231
10 298 2,88% 0 0,00% 131 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.210.103.31

Vanligaste 33 utav totalt 51 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 9982 96,45% - (Direct Request)
2 26 0,25% http://downloadercloudart148.fo.ru/blog
3 24 0,23% http://downloadercloudvivid62.fo.ru/
4 19 0,18% http://downloadcloudtop123.fo.ru/
5 17 0,16% https://tdsing.ru/
6 14 0,14% http://lignofix.ua/
7 8 0,08% http://alki-rt.ru/
8 7 0,07% http://belinka.com.ua/
9 7 0,07% http://bochemit.com.ua/
10 6 0,06% http://burger-imperia.com/
11 6 0,06% http://google.com
12 4 0,04% http://germetiki.com.ua/
13 4 0,04% http://pizza-tycoon.com/
14 4 0,04% http://scrnet.biz.ua/
15 4 0,04% http://simple-image.com.ua/
16 4 0,04% http://universals.com.ua/
17 3 0,03% http://scrnet.biz.ua/produkciya/emulyator-lite-v3-euro-4-5.html
18 3 0,03% https://google.com/
19 2 0,02% http://clouddownloadfancy93.fo.ru/
20 2 0,02% http://downloadercloudvivid62.fo.ru/blog
21 2 0,02% http://dynamictracker160.weebly.com/blog/boljshoj-kush-v-perevode-goblinarar
22 2 0,02% http://farmprofi.net/
23 2 0,02% http://poems.com.ua/
24 1 0,01% http://anonymizeme.pro/go/hide.cgi
25 1 0,01% http://ech0msk.ru/правила-игры-монополия-parker-правила/
26 1 0,01% http://filecloudinsta126.fo.ru/blog/356270_Общие/1425566_Скачать+Видео+Стрип+Покер+Торрент
27 1 0,01% http://foreverletitbit134.fo.ru/blog/347796
28 1 0,01% http://hundejo.com/
29 1 0,01% http://hvd-store.com/
30 1 0,01% http://www.baidu.com/s
31 1 0,01% http://www.marinetraffic.com
32 1 0,01% https://translate.googleusercontent.com/translate_p
33 1 0,01% https://www.google.com.ua/

Vanligaste 15 utav totalt 171 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 2460 23,77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 2283 22,06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
3 1826 17,64% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1528 14,76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 463 4,47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 259 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
7 189 1,83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 144 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
9 109 1,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 94 0,91% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 73 0,71% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/)
12 58 0,56% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 56 0,54% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 51 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
15 46 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)

Usage by Country for Juni 2017

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 10349 100,00% 1037 100,00% 8228 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23